X
fr   en   nl

Ons Agentschap

Ons agentschap, opgericht in 2002 en geleid door Marc Dartevelle, is de vrucht van de samenwerking van ervaren detectives beschikkend over een vergunning toegekend door de Minister van Binnenlandse zaken.

Het actieterrein van het agentschap gaat van onderzoeken in opdracht van bedrijven tot onderzoeken voor particulieren. De wet, die het beroep van detective definieert en organiseert, is niet restrictief : voor zover ze legaal is, is ieder onderzoek toegelaten.

Een perfecte kennis van het Nederlands, Frans en Engels, laat ons toe snel en onmiddellijk operationeel te zijn in de hele regio van de Benelux.

Wij beantwoorden evenwel aan elke andere vraag die een interventie in een ander land zou noodzakelijk maken. Wij beschikken daartoe over een internationaal netwerk van betrouwbare onderzoekers over de hele wereld.

We zijn ook vertegewoordigd bij professionnele verenigingen zoals Nationale van Belgische Prive Detective en bij de Beroepsvereniging van Verzekeringsinspecteurs en experten (BVVIE).

Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)