X
fr   en   nl

Professionnele en Bedrijfsonderzoek

BruCIS Detective is, sinds zijn oprichting, gespecialiseerd in onderzoeken in opdracht van bedrijven. We richten ons tot de decision-makers van alle soorten vennootschappen, gaande van kleine & middelgrote ondernemingen tot multi-nationals.

We intervenieren eveneens als ondersteuning bij een groot aantal advokaten-kantoren en grote consultants-bureaus.

Wij engageren ons tot het strikte respect van de vertrouwelijkheidsregels, van deontologische regels en een absolute discretie, welke aan de basis liggen van onze ethiek.

In samenwerking met multidisciplinaire teams kunnen we alle soorten onderzoeken en informatieverwerking opstarten die van nut kunnen zijn voor ondernemingen en marktspelers in het kader van hun dagelijkse activiteiten, hun professionele transacties of hun toekomstige ontwikkeling.

In dat opzicht kunnen we een handig hulpmiddel worden voor elke decision maker die een duidelijk zicht wil behouden op wat er zich rond hem afspeelt.

Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)