X
fr   en   nl

Advocaten

BruCIS Détective hecht bijzonder veel belang aan zijn relaties met juristen en dan meer bepaald met advocaten.

In het kader van een proces kan de samenwerking tussen de advocaat en de privédetective van essentieel belang blijken. Door die samenwerking kan de advocaat snel extra onderzoek laten uitvoeren door de privédetective, die daarvoor extra onderzoeksmiddelen in de strijd kan gooien. Zelfs als hij al over de diensten van een advocaat beschikt, heeft de klant er belang bij om ook een beroep te doen op een privédetective.

Bij civielrechtelijke zaken dienen de partijen zelf bewijsmateriaal te verzamelen. De rechter doet dan uitspraak op basis van de elementen die door beide partijen worden aangedragen. Zij moeten dan hun vorderingen aantonen, maar het is in dat kader vooral de advocaat die het nodige bewijsmateriaal moet verzamelen om aan te tonen dat de eis van zijn klant wel degelijk gegrond is. Het is op dat vlak dat het complementaire karakter van beide beroepen een meerwaarde biedt.

De onderzoeker speelt daarbij een essentiële rol, want hij moet verslagen opstellen die op een voldoende nauwkeurige, omstandige en gedetailleerde manier alle informatie beschrijft die tijdens het onderzoek werd verzameld. Die documenten zijn ten slotte ook nuttig voor de magistraten die een uitspraak zullen doen over de zaak. De verslagen van de privédetective vormen dan ook doorslaggevend bewijsmateriaal tijdens de procedures. Ze worden aan de advocaat bezorgd, zodat ze uitsluitend in rechte worden geproduceerd en aan de magistraten worden gericht. 

Wanneer hij een opdracht heeft ontvangen, moet de privédetective ook het principe van tegenspraak en billijkheid respecteren. Dankzij wettelijke en deontologische hulpmiddelen kan hij inspelen op de behoeften van de advocaten en hun klanten.

De strategie die door de onderzoeker wordt gehanteerd in privaatrecht, moet perfect aansluiten op die van de advocaat, met naleving van strenge regels op het vlak van onder meer eerbaarheid, respect voor de privacy, trouw en beroepsgeheim voor advocaten of geheimhoudingsplicht voor de privédetectives.

Het is uitgerekend dat complementaire karakter tussen beide beroepen dat een meerwaarde biedt en dat helpt bij de zoektocht naar de waarheid.

Gerechtsdeurwaarders

BruCIS Détective hecht bijzonder veel belang aan zijn relaties met juristen en dan meer bepaald met gerechtsdeurwaarders.

We werken regelmatig mee aan onderzoeken van gerechtsdeurwaarders in het kader van samenwerkingen waarbij elke partij de troeven en de competenties van de andere kent en daar optimaal gebruik van maakt. Gerechtsdeurwaarders en privédetectives zijn weliswaar twee bewijzenexperts met duidelijk aanvullende expertises, maar toch worden ze daarbij door verschillende verplichtingen gebonden.

Als u gebruikmaakt van de competenties van beide beroepen, kunt u uw belangen nog beter verdedigen. 

Hierna vindt u enkele voorbeelden van zaken waarbij een combinatie van de competenties van de deurwaarder en de privédetective bijzonder doeltreffend kan zijn:

  • Opsporen van adressen
  • Onderzoek van solvabiliteitselementen
Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)