X
fr   en   nl

Familieaangelegenheden

Ouders doen regelmatig een beroep op onze diensten naar aanleiding van een onrustwekkende verandering in het gedrag van hun kind. Meestal is die verandering toe te schrijven aan een probleem buiten het familiale kader.

Zo kunnen we surveillanceopdrachten uitvoeren met de bedoeling om de oorzaak te achterhalen van problemen ten gevolge van verkeerde vrienden, gebruik van drugs, afpersing, enz. Ouders kunnen ook een beroep doen op ons als hun minderjarige kind van huis weggelopen is.

We voeren ook onderzoeken uit tijdens de voorhuwelijkse periode om de eerbaarheid van de toekomstige echtgenoot/echtgenote na te gaan. 

Daarnaast kan een van de twee gehuwde partners vragen om bewijzen van ontrouw door de andere partner op te sporen of om het tijdgebruik van de andere partner te controleren.

In het kader van een scheidingsprocedure kunnen we een verlating van de echtelijke woonst vaststellen, een vaststelling van overspel door een gerechtsdeurwaarder voorbereiden of fouten van de echtgenoot/echtgenote bewijzen.

We kunnen ook bronnen van inkomsten of elementen van het patrimonium van een van de echtgenoten opsporen als die probeert om het te betalen bedrag voor de alimentatie door middel van frauduleuze insolvabiliteit zoveel mogelijk te beperken. 

Na een scheiding kunnen we de naleving van de voorwaarden voor het hoederecht over de kinderen controleren of bewijselementen verzamelen in verband met de niet-naleving van het bezoekrecht of bewijzen verzamelen die kunnen leiden tot een herziening van de financiële voorwaarden van een bestaande alimentatieverplichting.

In het kader van een genealogisch onderzoek, erfenis of aan de staat toegevallen nalatenschap kunnen we personen met wie het contact lang geleden werd verbroken, erfgenamen of rechthebbenden opsporen.

We kunnen ook personen opsporen met wie de klant opnieuw contact wil hebben, op voorwaarde dat de aanvraag legitiem is. Bij die opsporingsopdracht worden de voorschriften met betrekking tot het respect van de privacy zeer nauwgezet nageleefd.

Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)