X
fr   en   nl

Discretieplicht

Privédetectives zijn gehouden aan de discretieplicht, die garant staat voor de volledige vertrouwelijkheid van de informatie die de opdrachtgever aan de privédetective bezorgt en de informatie die de privédetective tijdens zijn onderzoek ontdekt.

De privédetective heeft echter ook een informatieplicht. Dit betekent dat hij inlichtingen moet bezorgen aan de minister van Binnenlandse zaken, de minister van Justitie of de gerechtelijke autoriteiten als zij daarom vragen. Wanneer de aanvraag om inlichtingen aan bepaalde voorwaarden voldoet, moet de detective daar onmiddellijk op ingaan.

Bij strafbare feiten dient de detective echter onmiddellijk de Procureur des Konings op de hoogte brengen van het rechtsgebied waar die feiten werden gepleegd.  

Die bijzondere informatieplicht geldt in twee specifieke gevallen: 

  • als de privédetective door zijn klant wordt belast met onderzoeken die verband houden met misdaden of strafbare feiten; 
  • als de privédetective tijdens het vervullen van zijn opdracht feiten te weten komt die misdaden of strafbare feiten vormen, zelfs als die feiten niet het voorwerp uitmaken van zijn opdracht.
Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)