X
fr   en   nl

Opsporen van personen

Het komt vaak voor dat het internet en de sociale netwerken niet volstaan om iemand terug te vinden. In dat geval is het van essentieel belang om een beroep te doen op een professionele onderzoeker. Een privédetective is de aangewezen persoon om mensen op te sporen.

Bij zo'n opdracht benut de privédetective alle informatie die hij van de klant heeft ontvangen, om de persoon terug te vinden.

De redenen voor die opdracht moeten wel legitiem zijn:

  • Toelaten dat bepaalde formaliteiten kunnen worden vervuld;
  • Relaties opnieuw aanknopen.

De onderzoeksmethoden die worden toegepast bij het opsporen van personen, zijn grotendeels geïnspireerd op die van de officiële diensten, waarbij alle mogelijke aanwijzingen optimaal worden benut.

In dat verband is het belangrijk om zoveel mogelijk openbare en/of betalende databases te kunnen raadplegen en eventueel om over een groot netwerk van medewerkers over het hele Belgische grondgebied en in het buitenland te kunnen beschikken, zodat zo snel mogelijk resultaat kan worden geboekt.

Respect voor de privacy van de opgespoorde persoon is een belangrijk element waarmee rekening moet worden gehouden. In sommige contexten kan het belangrijk blijken om de contactgegevens van de opgespoorde persoon slechts vrij te geven als deze laatste daarvoor toestemming verleent. Als de persoon in kwestie geen contact meer wenst te hebben met de opdrachtgever, is het nog altijd mogelijk om hem in naam van de opdrachtgever een brief te bezorgen.

Dit soort opdrachten kan betrekking hebben op:

  • personen die al dan niet vrijwillig verdwenen zijn;
  • personen die men uit het oog heeft verloren; 
  • rechthebbenden en erfgenamen;
  • debiteuren.

De opsporing kan overal ter wereld worden uitgevoerd en kan betrekking hebben op elke persoon: 

  • in het kader van familieaangelegenheden;
  • in een vriendschappelijk of relationeel kader;
  • in een professioneel kader;
  • in een contractueel kader.
Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)