X
fr   en   nl

Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsfraude is een opzettelijke daad met de bedoeling om op illegale wijze voordeel te halen uit een verzekeringscontract. Deze vorm van fraude vormt op juridisch vlak een strafbaar feit dat als oplichting of poging tot oplichting wordt gekwalificeerd.

In dit verband dient men een onderscheid te maken tussen twee algemene vormen van fraude :

  • Fraude bij het nemen van een verzekering (reticentie).
  • Fraude bij de aangifte van een schadegeval.

In het geval van brandstichting of bewuste diefstal van een auto is er niet altijd sprake van fraude, maar wel van een crimineel feit.

Voor VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN voeren we de volgende opdrachten uit:

  • Verificatie van de oorzaken en de omstandigheden van een schadegeval.
  • Identificatie van verzekeringsfraude.
Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)