X
fr   en   nl

Onze Methodes

Teneinde een totale vertrouwelijkheid bij de aanvragen te garanderen, werkt ons agentschap met gesloten burelen en exclusief op afspraak. Geen enkele opdracht kan aanvaard worden enkel en alleen op basis van een telefonische vraag.

De eerste consultatie kan doorgaan op onze burelen of op eender welke andere plaats, geschikt voor de klant.

Ter gelegenheid van deze eerste consultatie zal de klant ons zijn vraag kunnen preciseren en uitleggen. In dit stadium zullen we de wettelijkheid van de vraag nagaan.

Wij definieren vervolgens een modus-operandi, de nodige mankracht, de technische middelen en het budget. Dit laatste zal steeds op maat van de opdracht zijn.

Wij gieten tenslotte de opdracht in een contract, overeenkomstig de wet van 19 juli 1991 die het beroep van detective regelt. Na het tekenen van het contract en de betaling van een provisie, wordt in samenspraak met de klant een tijdsschema en planning voor de opdracht uitgewerkt.

Tijdens het onderzoek wensen wij onze klant steeds op de hoogte te houden van de evolutie zijn zaak. Tussentijdse rapporten kunnen opgesteld worden op vraag.

Bij het beeindigen van de opdracht zal een gedetailleerd eindrapport opgesteld worden, met een overzicht van de uitgevoerde acties, een berekening van kosten en honoraria, en met de eventuele verkregen bewijsstukken.

Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)