X
fr   en   nl

Dienstverlening aan particulieren

BruCIS Détective voert regelmatig opdrachten uit op vraag van particulieren of hun raadsman.

De eerste consultatie kan plaatsvinden in onze kantoren, bij de klant thuis of op een andere locatie die wordt afgesproken. We verbinden ons ertoe om hierbij de regels van vertrouwelijkheid en deontologie en een absoluut vertrouwen volop te respecteren, want dat zijn de elementen die aan de basis liggen van onze beroepsethiek.

Aangezien we op een groot aantal onderzoeksdomeinen kunnen worden ingezet, gebruiken we altijd de middelen die het best aangepast zijn aan de opdracht die aan ons wordt toevertrouwd. Elk onderzoek is mogelijk, op voorwaarde uiteraard dat de vraag daarvoor wettelijk en legitiem is.

Globaal gesteld kunnen we aan particulieren vier soorten diensten aanbieden:

  • onderzoeken in het kader van familieaangelegenheden;
  • onderzoeken in verband met de terugvordering van schulden;
  • onderzoeken in het kader van huur- of vastgoedgeschillen;
  • opsporing van personen.
Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)