X
fr   en   nl

Vertrouwelijkheidsverklaring

In het kader van ons streven naar een maximale transparantie en de maximale bescherming van de privacy van de surfers hebben we hieronder onze verbintenissen uiteengezet met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de gegevens die op deze Site worden verzameld.

Algemene bepalingen
Door gebruik te maken van de Site van BruCIS, aanvaardt de Gebruiker de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site en de Wettelijke vermeldingen. Hij aanvaardt op die manier dat zijn persoonsgegevens (hierna de 'Persoonsgegevens' of 'Gegevens' genoemd) worden verzameld en gebruikt op de manier die in deze Vertrouwelijkheidsbeleidsverklaring wordt beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is de bvba BruCIS.

Vertrouwelijkheid
De bvba BruCIS verbindt er zich toe om de privacy van de Gebruikers en de vertrouwelijkheid van hun Persoonsgegevens tijdens hun bezoek aan de Site te respecteren.

Verzamelen van de Persoonsgegevens
De Gegevens kunnen worden verzameld op het moment dat de Gebruiker de Site bezoekt.

Gebruik van de Persoonsgegevens
De Gegevens die op de Site worden verzameld, worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden die in deze Vertrouwelijkheidsbeleidsverklaring worden beschreven en dan meer bepaald om:

  • de informatie te bezorgen die de Gebruikers willen;
  • de werking en de veiligheid van de Site te verzekeren en de werking ervan te verbeteren en aan de verwachtingen van de Gebruikers aan te passen;
  • geanonimiseerde statistische berekeningen uit te voeren.

De bovenbedoelde Gegevens worden zolang bewaard als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Bestemmelingen van de Gegevens
De Gegevens die de bvba BruCIS via de Site verzamelt en verwerkt, worden niet aan derden afgestaan of verhuurd - noch gratis noch tegen betaling.

Beveiliging
Geen enkele overdracht van gegevens via het internet kan voor 100 % worden beveiligd. De bvba BruCIS kan dan ook de veiligheid van de overdracht van de Gegevens door de Gebruikers niet garanderen.

Cookies
Om de Site zo goed mogelijk op de verwachtingen van de Gebruikers af te stemmen, is het mogelijk dat de bvba BruCIS het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's, de activiteiten van de Gebruikers op de Site en de terugkeerfrequentie meten.

De bvba BruCIS verzamelt de IP-adressen van de Gebruikers om op basis daarvan te bepalen in welke stad de verbinding met het internet tot stand wordt gebracht. Die Gegevens worden na gebruik onmiddellijk geanonimiseerd. Het Kantoor kan daardoor in geen geval de natuurlijke persoon identificeren die de Site heeft bezocht.

De verzamelde Gegevens worden zo lang door de bvba BruCIS bewaard als nodig is voor hun verwerking en worden niet aan derden afgestaan of voor andere doeleinden gebruikt.

De Gebruiker kan op elk moment het cookie van de Site uitschakelen.

Persoonsgegevens van de leden van het Kantoor
De Gegevens met betrekking tot de leden van de bvba BruCIS die via de Site kunnen worden geraadpleegd, mogen niet worden verzameld en mogen ook niet worden verwerkt zonder dat de betrokkene daarvoor vooraf schriftelijk zijn toestemming heeft verleend. Het is voor elke Gebruiker in het bijzonder verboden om die Gegevens manueel of geautomatiseerd te verzamelen en te gebruiken om reclame- of andere boodschappen naar hen te versturen die geen verband houden met de activiteiten van de bvba BruCIS en haar leden.

Rechten van de Gebruiker
Elke Gebruiker heeft een recht op inzage, op rectificatie en op wissing van de Gegevens die op hem betrekking hebben.

Elke Gebruiker beschikt ook over de mogelijkheid om - om legitieme redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn Gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

De Gebruiker kan die rechten laten gelden door dit schriftelijk te melden op het volgende postadres: bvba BruCIS, Vuurkruisenlaan 181 bus 6 te 1020 Brussel, België.