X
fr   en   nl

Onze middelen

De detective beslist autonoom welke middelen en methoden aangewend zullen worden in het kader van de uitvoering van de opdracht, met uitsluiting van deze die ingaan tegen de wetten in het algemeen, en in het bijzonder tegen de artikels 5, 6, 7 & 14 van de wet van 19 juli 1991 die het beroep van detective organiseert.

Wij weten dat snelle en efficiente resultaten slechts kunnen bereikt worden mits het inzetten van aangepaste humane en technische middelen. Wij blijven de evolutie van de markt opvolgen, teneinde regelmatig te kunnen investeren in legale technische nieuwigheden, die onze mogelijkheden kunnen verbeteren.

Deze investeringen garanderen ons een reele meerwaarde aan onze professionele aanpak, en laten ons toe vlugger en makkelijker aan de te bekomen informatie te geraken.

Inzake man-power stelt ons bedrijf ter beschikking :

 • Een gemengd team van vergunde nationale onderzoekers, ervaren, betrouwbaar en snel mobiliseerbaar
 • De sterkte van een nationaal en internationaal netwerk van correspondenten die een uitgebreide verwerking van de informatie mogelijk maakt
 • De steun van een team multi-disciplinaire experten, gespecialisseerd in onder andere juridische, fiscale en financiele materies

Inzake know-how en ervaring, bezitten wij :

 • Een perfecte beheersing van het Nederlands, Frans en Engels, die een nationale en internationale inzet toelaat
 • Een perfecte kennis van de werking van de rechtbanken en van de vigerende wetgeving, en van de structuur en werking van vennootschappen
 • Een ervaring op het terrein, opgebouwd gedurende vele jaren, die ons toestaat op correcte wijze te reageren op nieuwe en onvoorziene situaties

Inzake techniek, beschikken wij over :

 • Een goed uitgebouwd en gevarieerd wagenpark
 • Een speciaal uitgerust observatie-voertuig
 • Spits-technologische foto- & camera-apparatuur 
 • Efficiente communicatie-apparatuur
 • Een performant informatica-systeem
 • Een complete dokumentatie-dienst
Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)