X
fr   en   nl

Tarieven

Aangezien elk dossier specifiek is, is het moeilijk om hier een precies tarief te vermelden.

Toch streven we de grootst mogelijke transparantie na voordat we aan een opdracht beginnen. Tijdens het voorbereidende gesprek met de klant bepalen we de strategie en de onderzoekstechnieken die we zullen toepassen, evenals de menselijke en materiële middelen die we daarbij zullen inzetten.

Al die elementen worden in een overeenkomst geformaliseerd, die zowel door de detective als door de klant wordt ondertekend. In zoverre die elementen in de loop van het onderzoek zouden veranderen, bezorgen we onze klant regelmatig een stand van zaken.

We hanteren daarbij een uur- en een kilometertarief, gerekend vanaf ons hoofdkantoor te Brussel, met een minimumduur van 4 uur voor een opdracht.

Onze erelonen kunnen via een overschrijving of contant worden betaald (binnen de limieten van de wet). We vragen ook om een voorschot te betalen voordat we met een opdracht beginnen.

In dit verband vestigen we uw aandacht op het feit dat onderzoekskosten bij meerdere civiele en handelsrechtzaken van de tegenpartij kunnen worden teruggevorderd. Hoewel dit niet altijd wordt toegepast, adviseren we alle betrokken advocaten om die kosten te proberen te verhalen.

Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)