X
fr   en   nl

Verzameling van economische en commerciële informatie

Wie op het juiste moment en in de juiste context nuttige commerciële informatie aan de juiste persoon kan bezorgen, geeft die persoon een doorslaggevend concurrentieel voordeel!

Bij het verzamelen van commerciële informatie is het in de eerste plaats belangrijk om niet alles op een hoop te gooien. Het komt er wel op aan om op basis van gestructureerde kennis ondernemingen te helpen om de economische concurrentie in een wereld die voortdurend evolueert, te bestrijden en zich tegen die concurrentie te beschermen. 

Economische informatieverzameling betreft alle gecoördineerde activiteiten met betrekking tot het verzamelen, verwerken en verspreiden van nuttige informatie aan marktspelers, zodat zij die informatie kunnen benutten. 

Daar kan men ook nog beïnvloeding en de bevordering van naamsbekendheid van ondernemingen en de bescherming van informatie aan toevoegen. 

Deze manier van werken mag niet worden verward met economische en/of industriële spionage, aangezien alles hierbij in alle openheid gebeurt en aangezien uitsluitend van 'witte' informatiebronnen (via menselijke relaties of schriftelijke bronnen) en van wettelijke middelen gebruik wordt gemaakt. De meeste professionals in deze sector hanteren daarbij een duidelijke ethiek en deontologie. 

Wij onderscheiden drie hoofdluiken op het vlak van economische informatieverzameling : 

  • opvolgen van ontwikkelingen (relevante strategische informatie verzamelen); 
  • bescherming van informatie (gevoelige informatie niet laten uitlekken); 
  • invloed (informatie of gedrags- en interpretatienormen verspreiden die de eigen strategie ondersteunen).

BruCIS Détective verdedigt uw belangen door u te begeleiden in functie van uw behoeften en zoekt informatie over duidelijk omschreven onderwerpen, die van strategisch belang worden geacht voor uw organisatie.

Filatures
Onderzoeken
Observaties
Inlichtingen
Analyses
Fraudes

Beroepsernst

BruCIS werd in 2003 opgericht en heeft sindsdien bijna 15 jaar ervaring opgedaan en een aanzienlijke knowhow opgebouwd die door talrijke bedrijfsverantwoordelijken en juristen algemeen wordt erkend. In onze relaties met ons team, met onze klanten en met onze partners staat de menselijke dimensie altijd centraal, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stevige basis vormt van wederzijds vertrouwen en een geslaagde samenwerking.

Discipline

Elke aanvraag moet legitiem zijn en wordt met de grootste zorg geanalyseerd, zodat we onze klanten in hun beste belang kunnen adviseren, zodat we de middelen die we zullen inzetten, kunnen definiëren en zodat we de beste werkwijze in de gegeven situatie kunnen kiezen. Tijdens het onderzoek worden de klanten regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop. Op het einde van onze opdracht stellen we een gedetailleerd, uitvoerig en nauwkeurig verslag op, eventueel samen met foto's/videobeelden en/of bijlagen en bezorgen dit aan de klant.

Integriteit

Alle elementen in ons verslag zijn erop gericht om de waarheid te achterhalen en om de belangen van onze klanten te verdedigen. Het verslag en de bijlagen kunnen eventueel in rechte worden geproduceerd. Onze privédetectives en onze partners voldoen aan dezelfde wettelijke en deontologische voorschriften. Ze leggen de grootste discretie aan de dag en zijn aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Knowhow en vaardigheden ter vrijwaring van uw belangen

Lid van de Nationale Professionele Unie der Prive Détectives van Belgïe

Lid van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)